חומה חומה

ההגרלה הגדולה תתקיים ביום ביום שני ד' סיון (10/06/2024)

ניתן להצטרף להגרלה באמצעות הטלפון 03-6154100
הודעה תימסר מיידית לזוכה - שם הזוכה יתפרסם כאן באתר ובטל: 077-3136224

עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר • התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • ההגרלה בפיקוח רו״ח • ובאישור משרד האוצר הפרסים ע”פ התקנון • הכנסות ההגרלה קודש למצוות פדיון שבויים • "אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים" (רמב״ם)

ארגון 'יד לאחים' פועל להצלת יהודים
מטמיעה, התבוללות, שבי וסכנת חיים

המתנדבים, יוצאי יחידות קרביות בצה"ל, נחושים לבצע את המשימות, גם מול סכנות: הצלת נשים יהודיות וילדיהן מחיי סבל בכפרים ערבים והבאתן למקום מבטחים. בדירת המסתור, הם יקבלו סיוע מגורמים מקצועיים בתחום הנפשי ובתחום הכלכלי, עד לחזרה לחיים נורמליים בחיק המשפחה